Zombi

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
19.06.2017 11:23

Zombi

Zehirler konusunda çok fazla bilgiye sahip olan rahiplerin, efsaneleşen ve Zombi adı ile bilinen lüleri kaldırıp yönetme ve konuşturma işi konusunda kullandıkları birçok metaryel var. Kölelik zamanlarındaki sırlar, büyük bölümü ile afişe olmuş. Zaten bilinen yanı,tetradodoksinlerin kullanıldığı. Zehir için dişi kirpi balığı ya da balon balığının tetradotoksini, zehirli bufo marinus kurbağası, deniz yılanı, mavi kertenkele, tarantula, kırkayak gibi hayvanların zehirleri biri ya da bir kaçı bir arada ve başka bitkisel maddelerle de karşılaştıralarak kullanılmaktadır.

İnsanın katalepsi olması, bu yola elde edilen maddeye belli ölçüde teması ile sağlanır. Ardından daturo stramonium, şeytan elması adi ile de bilinen ve tetradotoksi nötralize eden bitkiden yedirilen insan, sanrıları ile, garip bir iç dünyada yaşayarak zombi gibi davranabilir. Vudu bebeği ise bilindiği gibi birçok büyü sisteminde de kullanılan, kil, sabun, mum gibi malzemelerle yapılan kukla veya heykelciliktir. İçine büyülenmek istenen kimsenin saç, tırnak, giysi parçası koyulabilir.

Bu tipte bir animist eğilimin de, kozmolojik tarafı elbette var, Yaratıcı Tanrılar, Ay Tanrıçası ve Güneş Tanrısı olan iki çocuğa sahiptir. Tanrı panteonu kalabalıktır ve Orişa adlı kutsal ruhlar da özel yerlere koyulurlar. Oşala, Tanrı'nın en güçlü oşirasıdır. Loalar, ruhlar, bedensiz varlık türleri ve elemantallerin toplu adıdır. Loaları çağırmak için yere beyaz un veya kül ile geometrik biçimler çizilir.Yorumlar: