Zodyak zembolizmi

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
24.06.2016 05:24

Zodyak zembolizmi

Zodyak, Yunanca (zodiakos) "küçük hayvanlar" anlamını taşır. Doğa tanrıcı astronomlar, aralarında on altı derece kadar mesafe olan sabit yıldızlar kuşağına bu adı vermişler. Daha sonra bu kuşak, her biri on altı derece genişlikte otuz iki derece uzunlukta on iki bölüme ayrılmış, böyleyece Zodyak Evleri belirlenmiştir.

Güneş, yıllık gezisinde bu bölümlerden sıra ile geçer. Bölümlerdeki yıldız grupları noktalarla birleşerek yaratık formları ile özdeşleştirilmiş ve Zodyak takımyıldızları ya da Burçları oluşturmuş.

Eski astronomlar, teleskop yerine bakır veya taş araçlarla yüksel ölçme teknikleri geliştirip kayıt altına almışlar. Takımyıldızlar adeta göksel canlı varlıklar olarak kişiselleştilmiş niteliklerle donatılmış ve kimi zaman da androjen tanrılar haline gelmiş. Takımadaların önceleri on tane olarak belirlenişi ve bunların tümünün dev bir androjen tanrı tarafından sembolize edilişi, sonraları Akrep ve Başak burçlarının ikiye bölünmesiyle sayılar olarak on bire, ardından da Akrep'ten Terazi'nin çıkarılmasıyla on ikiye yükselmesiyle sonuçlanmıştır.

KOÇ, Zodyak burçlar kuşağını oluşturan hayvanların başındadır. Bu takımyıldız saygı ile onurlandırılır, paganlığın tapınçlarında takımyıldızları saygı ile onurlandırılır, paganlığın tapınçlarında takımyıldızları sembolize eden tüm hayvanlar ayrı kutsallığa sahiptir.

YENGEÇ, Ay burcu olarak Ay tanrıçalarına ve dişi ilkeye tapınçla ilgili bir saygınlık ve önem taşıyor. Yengeç hayvan olarak da kopan bir ayağını yeniden çıkarabilmesi ile de özel görülürdü. Paganlar, zodyaktaki tüm burçların makrokozmosun 12 bölümlü yüce ve androjen insanın bedeni olduğunu ve her bir bölümün de göksel bir güç sayesinde idare edildiğini düşünmüşlerdir. Sonrasında fizyolojik anlamda da, o bedenin her bir bölümüne tekabül eden organlar, ayrı bir burcun yönetimi ile ilişkilendirilmeye çalışmıştır.

TERAZİ, insanın tartmasını anlatır, böylece burç, seçim gücünü sembolize eder. Sonbahar ekinoksunun gerçekleştiği burçtur.

OĞLAK, bir balık bedeninden çıkan keçi şeklinde betimlenir, kış gündönümünün gerçekleşmesi ve yaşamın yavaşlamasıdır.

BOĞA, göksel öküzün Güneş sapanını sürdüğü bahar ekinoksudur. Tapımı yer merkezli ve dışrak bir tapım olmuştur. Ayrıca Boğa takımyıldızında, Kutsal Merdiven'in üst basamağı olan Pleides "Yedi Kız Kardeş" yıldızları bulunur.

AKREP, ezoterik ve içrek bir tapıma konu olan okült bir erginlenme burcudur.

BALIK, ilahiliğin ve reenkarnasyonun diğer önemli sembollerinden. Güneş tanrısı balıkla kitleleri doyuruyordu. Bu nedenle balık, bereketi de temsil ederdi. İchthys antik deniz tanrıçası Atargatis'in oğluydu. Hristiyanlığın ilk sembolü balık olmuş, İse A.S., mucizevi bir şekilde 5000 insanı ekmek ve balıkla doyurmuştur. İchtys, ya da İKHTUS Yunanca balık anlamındadır.

KOVA, androjen ve omzunda testi taşıyan bir figürle sembolize edilir. Testideki su, sonsuz hayat suyu'dur. ASLAN takımyıldızı Güneş'in gücü ve muhteşemliğinin sembolü alanına girdiğinde, güneşin önderi Aslan takımyıldızı olur ve onu Zodyak dairesel kuşağının en yüksek noktasına çıkarır ki, Doğu ve Batı'da büyük saygı görmesi Dünya'nın bu burçta iken yaratıldığı ile ilgili olan bilgidir. Kova Çağı'na girildiğinde Güneş'in Aslan burcunda bulunacağı ve gizli dinlerin öğretilerinin insanlığı aydınlatacağı ve yükselteceği öngörülür.

İKİZLER'in sembolü iki çocuk, bunlar ikizler mitoslarını da betimler, İkizler takımyıldızının iki önemli yıldızı Castor ve Pollux'tur.

YAY burcu, sembolik bakımdan çok farklı bir Centaur figürüdür ki, alt yarısı at, üst bedeni ise insan biçiminde bir teriantrof'tur. Elinde yukarı ve yıldızlara doğrultulmuş bir yay tutar. Bu varlığın birleşimi aslında iki ayrı ilke ile açıklanır. İlki tuhsal gelişim, diğeri umut ve hırstır. Çünkü yay, yıldızlara ve ulaşılabilir hedeflerin en yükseğine kilitlenmiştir.

BAŞAK takımyıldızı Virgo'ya ekmek evi de denir. Latince'de bakire anlamı taşıyan Virgo'nun temsili elinde buğday başağı tutan bir bakire. Buğday sembolü, hasat zamanı olan Ağustos ve Eylül'ü temsil eder.


Yorumlar: