Vefk

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
14.11.2015 11:43

Vefk

    İyi yada kötü büyü işlemlerinde veya belli esmalardan güç kazanmak niyeti ile muska veya tılsım olarak kullanılabilen harf ve sayı dizileri 3 lü, 4 lü, 8 li, 12 li ya da daha fazla sayıda kareler içine bir tablo gibi düzenlenirse bunlara Vefk denilir. Vefk, İslami Havas ilminde kullanılan ve kelime anlamı, uyum olan bir sözcük. Vefkin yapım kaideleri burçların özellikleri, uğurlu gün ve geceleri, birbirleri ile olan dostluk veya düşmanlıkları, burçların yönetici gezegenleri, gezegenlerin birbirleriyle olan dostluk ve düşmanlıkları, gezegen saatleri, gezegenlerin tütsüleri, günlerin ve gezegenlerin hizmeti, meleklerinin isimlerini bulma yöntemlerini bilmeyi de gerektirir.

    Kişiye özel yapılan vefklerde, özel bir konuda başarılı olma gibi bir amaç güdülebilir. Uygulamadaki kelimeler genelde Kuran Ayetleri, talebin kendisi veya Allah'ın (CC) isimleridir. Büyü benzeri işlemlerde, şahsi isimlerle, Esma, Ayet ve Tılsım olarak belirlenmiş birçok kelime kullanıldığı da olur.

    Vefkin sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya bir köşeden diğer köşeye olan evlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olur. Kelimelerin ya da harflerin ebced hesabıyla toplamlarının birbirine eşit olması gerekecektir.

    Vefk, tesirli bir dua gibi, adeta bir radyoyu prize takıp, elektriği çekercesine bir bağlantı yaratmanın somut ifadesi olabilir. Sonuçta vefkin, bir dörtgen içinde birbirlerini dik olarak kesen doğruların arasındaki karelere, belirli zaman ve şartlarda, belli kurallar ile sayılar ve onların değerlerinde harflerle kelimeler yazılarak oluşturulmuş, enerjisi etkin kareler olduğunu söyleyebiliriz.

    Unsuların vefkleri 3'lü vefktir. Her vefkin 8 makamı ve 8 ulvi ile, 8 sufli işgöreni bulunur. Ulvi müekkillerin adını elde etmek için, kelimenin aslından 51 çıkarılıp geri kalan toplanır. Rakamların karşılığı olan arap harfleri bulunup sıralanır ve sonuna -ayil- kelimesi eklenir. Böylece görevlilerin isimlerine ulaşılır.

Toprak Ateş Hava Su

4 9 2 8 3 4 6 1 8 2 7 6

3 5 7 1 5 9 7 5 3 9 5 1

8 1 6 6 7 2 2 9 4 4 3 8

    1 kenar hanesi toplamı 15 dir. En küçük hane 1 anahtar yani miftah, en son hane 9 yani muğlak'tır. Sufli müekkillerin ismi için de kelimenin aslından 319 çıkar, kalan kelime toplanır ve sonuna - tayış - kelimesi eklenir. Eğer kelimenin aslı 319'dan küçükse, buna 361 ilave olunur (Devri feleki 19 x 19 = 361) müekkillerin isimleri de böylece çıkarılabilir. Mesela 18'den 51 çıkmaz. 18+361=379 bundan 51 çıkartılır=328 sonra nutk edilir ve Şekhayil adı çıkar. Bu ad, 18 adedinin ulvi müekkilinin adıdır. Vefkin aslı gayesine, gayesi vefkin tüm hanelerine hükmeder.

  1. 3'lü vefk Zuhal yıldızına mensup olup, Ulvi meleği Kesfiyail, Arzi meleği Meymun'dur.
  2. 4'lü vefk Müşteri, Ulvi Sarfiyail Arzi Şemhures
  3. 5'li vefk Merih Ulvi Semsemayil Arzi Ahmer
  4. 6'lu vefk Güneş'in, 7'li vefk Zühre yıldızınındır.
    Burada baritçe, Allah'ın 99 esmasından Ya Latif ismi çin hazırlanmış dörtlü bir vefk örneğine bakabilirsiniz. İsmin sayısal değeri 129 ve özellikle sağlık için okunan bir isim olarak etkin. 129x129=16641 adet okunur. Vefk Cuma Venüs saatinde veya sabah gün doğarken hazırlanmalıdır. Cebrail (a.s)'ın okuduğu bir zikir olarak Larif; Kulunun bütün ihtiyaçlarını incelikleri ile bilen, en ince işleri, en gizli işleri bütün incelikleri ile ve kolaylıkla bilen, kullarına karşı lütuf sahibi olandır.


Yorumlar: