Tütsü-köz-kurşun falı

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
05.12.2015 04:30

Tütsü-köz-kurşun falı

Bu üç teknik de cincilik türüne girer; bakıcı çağırdığı cinlerden istediği bilgileri alır. Tütsüde de, suda ve aynada olduğu gibi, kişilerin yüzlerinin, vücutlarının belirdiğine, bakıcının bunları gördüğüne inanılır. Kurşunla ve közle bakıcılıktan ise, bu maddelerin, yani köz veya erimiş kurşunun, suya atılması ile aldıkları şekiller yorumlanır. Aynı zamanda o maddelerin suya atılmasıyla, eşikte veya hastanın üstünde duran, hastalığın sebebi sayılan, kötü varlıkları ürkütmek, korkutmak, kaçırmak amacı güdülür. Demek ki, hem fal hem de hastalığı iyileştirme işlemleri bir arada yürütülmüştür.

Tütsü yoluyla hastalığın sebebini keşfetme tekniğinin en ünlü uzmanları Arab adıyla gösterilen Zenci kadınlardır. Hastalığın sebebini öğrenme ve hastalığı iyileştirme usülleri epeyce uzun ve çapraşık işlemleri gerektirirdi. Godya adını alan bakıcı ve yardımcıları, tütsülenme sonunda cezbeye gelirler: "boruları" ve "babaları tutar" evden dışarı - sokaklara, kırlara - çıkıp uzunca bir zaman dolaşarak cinleri toplarlar, sonra tütsü başına gelip cinlerden diledikleri şeyleri sorup öğrenirlerdi. Bir hastanın iyileşmesi dilendiğine göre, hasta da tütsülenirdi. Godyaların tütsülendikleri hasta kendisi de godya niteliği kazanmış olurdu, yani, hastalıkların sebebini tütsü yoluyla öğrenme ve hastayı sağaltma gücünü. Tütsü tekniğiyle cinleri çağırma uzmanlığı Zencilere has değildir. "Ocak" olma, yani ya atadan, anadan, ya da yabancıdan "el alma" işlemi ve töreni sonunda edinilen bir yetenektir.


Yorumlar: