Modern Cadılar Ve Peganlık

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
19.06.2017 20:01

Modern Cadılar Ve Peganlık

İlginç bir şekilde yayılan Paganizm, temelinde; doğa tanrıcı, panteist olan paganlık, büyü, şaman bilgilerini alanına alıyor. 2006 yılında Yunanistan'da, Olimpos Tanrıları Tapımı serbest bırakıldı. 2000 yıl öncesinin inancına sarılanlar, ibadetlerini rahatlıkla yapabilecekler ve hükumetin bu dini tanıması amacındalar. Paganlık Avrupa'da hızla yayılırken, Amerika'da sayı 1 milyonu aşmış.

Latince "peganus" kelimesinden gelen terim. Hristiyanlık döneminde, katolik kilisesinin otoritesini kabul etmeyen toplulukların adı olarak kullanılmıştı, şimdilerde ise, doğa tanrıcı ve politeist dinleri tanımlar ancak, her pegan bir tek çatı altında toplanamaz, kategorize edilemez. Wicca'lık sistem açısından peganlık olsa da, her pegan wicca olamaz. Aynı şekilde "cadılık", eğer uygulayıcı panteist veya politesit bir inancı benimsememişse pagan bir pratik sayılmaz.

Paganizm, özde, dünyanın kadim doğa dinlerine yaklaşırken , doğa ananını kutsallığına katılır ve Evren içindeki, hem açık, hem de gizli olan bilinemez yüce ruha saygı gösterir. İlahi bütünün motifleri olan erkek, kadın ve çocuklar, ormanlar, hayvanlar sevgi ve saygı ile ve mevsimlerin döngü zamanlarında, Ay ile Güneş'in safhalarında ve her kişinin yaşamının dönüm noktalarında yapılır.

Özgür düşünce, yaratıcı imajinasyon ve pratik yaratıcı zeka desteklenir, el yapımı işler çok beğenilir, giysilerde doğal malzeme kullanmak, birçok aksesuar ve giysi, hatta terlikleri el emeği ile yapmak, ev eşyalarında da aynı çizgiyi yakalamak hoş karşılanır, desteklenir. Yaşamın doğal ritmine ayak uydurmak esastır.

Modern Wicca akımı, İngiltere'de 1939'da Gerald Gardner'in Old Dorothy adı ile anılan bir Coven'e inisiye olmasının ardından, bir süre sonra, konvenin gizlilik mühürünü kırarak toplulukların inançları, felsefesi ve pratikleri hakkında kitaplar yayınlamasıyla başlamıştır. Wicca'ların herbalist yaklaşımları ve kullandıkları spell-dua-etkili sözcükler konusunda yayınlanan kitaplara böylece yenileri katılmış ve dinin ölmesi engellenmişti. Böylece Gardner, insanların Wicca'lık hakkında köklü bilgiler edinmesine sebep olmuştur. Onlar bunun yeni bir din olduğunu tartışmak yerine, kadim bir inanç olduğunun bilinmesini istemektedirler.  Zira Anatanrıça tapımı, paleolitik oymalarda ve heykellerde kendini gösterdiği gibi, buz çağından bu yana Avrupa'da hüküm sürmüş. Wicca akımı sadece 20.asrın neopagan inanını inşa eder. Kendilerini, büyük ana tanrıçanın rahip ve rahibeleri olarak tanımlarlar. Eski Mısır panteonunun takipçileri ise " Kemetic Tameran Wiccan" adı altında toplanırlar.


Yorumlar: