Mars

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
11.08.2017 20:39

Mars

          MARS 

Enerji ve Saldırganlık

Mars hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi ve kendimizi daha geniş ölçekli dünyada nasıl konumlandırdığımızı gösteren enerjinin biçimini belirler. Özellikle de romantik ilişkilerdeki bireyselleşme sürecini temsil eder. Bu kadının yıldız haritasında Mars'ın zayıf bir şekilde konumlanmış olması, o kadının bir aşk ilişkisinde fazlasıyla edilgen ve boyun eğen olmasına sebep olabilir, özellikle de partnerinin haritasındaki Mars'ın konumu güçlüyse.

Mars atletleri ve yarışları yönetir. Mars bireyi, kendi limitlerine ulaşmaya sonra da bu limitleri aşmaya çalışır. Bir başkasının gündemine uyarak kendi bütünlüğünden ödün vermeyi reddeder. Kendini diğer insanlarla karşılaştırmaz ve ne diğerlerinin üstesinde baskı kurmayı ne de kendi üzerinde baskı kurulmasını ister. Sadece kendi yolunu, artık o yol her neyse, onu takip etmek ister.

Mars, Güneş çevresindeki dönüşünü 687 günde tamamlar. Bir burçta altı ila sekiz hafta kalır. Gerileme dönemi ise iki buçuk ay kadar sürer. Savaş tanrısı olarak Mars askeriyeyi yönetir, Koç'a hükmeder ve Akrep'in yardımcı yöneticisidir. Doğal evleri birinci ve sekizinci evlerdir. Kafayı, vücut kaslarının neredeyse tamamını, genel anlamda cinsel organları (özellikle erkek cinsel organları) anaüsü, alyuvarları ve hemoglobini yönetir.

Mars "İyi" midir "Kötü" mü?

Aslında, Mars'ın enerjisi yıkıcı da olabilir yapıcı da; bu, nasıl kanalize edildiğine bağlıdır. Enerjisi kötü kanalize edilmişse öfke, şiddet ve acımasızlık şeklinde ortaya çıkabilir. Doğru kanalize edildiğinde Mars'ın enerjisi dayanıklılık ve başarı şeklinde de kendini gösterebilir.


Yorumlar: