İkiz Ruhlar Ve Eş Ruhlar

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
02.12.2015 00:00

İkiz Ruhlar Ve Eş Ruhlar

Karşı cinslerin diğerine yönelik çekimi söz konusu olduğunda Platon, bu birlik arayışının kozmik bir güdünün varlığındaki doğduğunu öne sürer. Çoğunlukla karşılaştırılan iki kavram, eş ruhlar ve ikiz ruhlar arasındaki farklılıklardır. Aslında cinsiyetlerin ayrıştırılması arketipsel bir alan sorunudur. Doğuşumuzdan önceki bilinçdışı biçimlerimiz, prototip gibidir ve özümüzde arketipsel olarak yerleşiktir, gizlidir. Arketip; deneyimlerimiz, ortak insanlık anılarımız ve düşünme biçimlerimizden oluşan evrensel bir olgudur.

Hayatta oynadığımız dişi yada eril rol, kişiliğimizin yani Persona'nın bir parçasıdır. Bir bebekken sosyal yaşama girdiğimizde, pembe ve mavi kurdelalar gibi şeylerle etkileşimimiz başlar. Her erkeğin kişiliğinde-psişesinde, iki cinsin birbirleri ile olan uyumu için gerekli ve empati kurmasını kolaylaştıran bir kadın yönü; Jungun deneyimi ile Anima, kadınların tüm kişiliğinde de, erkek kutbu Animus bulunur. Böylece, ortak bilinçaltı ile iletişim kurulur. Antik Yunan efsanesinde söylenildiği gibi, karşı cinste diğer yarımızı arıyorduk. İlk görüşte aşık olduğumuzda; bu, zihnimizdeki Anima veya Animus arketipine oldukça uyan biriyle karşılaşmamız anlamına gelir.

                                                               İkiz Ruhlar - Ruh İkizi

İnsan dişi ve erkek olarak ayrıldığı iki kısma, Aşk duygusu ile yeniden birleşme olanığı sağlayamazsa, yarım kalacak gibi görünür. Bu fikir de, Ruh İkizi öğretisi ile belirlenir. Bir erkeğin dişil kısmıve bir kadının eril kısmı uyku halindedir. İlişkiye girdiklerinde zıt kutupları, kişiliklerini tamamlamalarında rol oynayacaktır. Maddi bedene bürünmeden önce, enerji boyutunda ilken, hem erkek hem dişi unsurları toplayan varlıklar olduğumuzu varsayalım, burada kutuplaşma yaşandıysa, iki karşıt enerjiolarak, ikiz ruhumuzu bizimle benzer bir titreşime, frekansa sahip, ancak görünüş olarak zor cinsiyette olacaktır. 

Onunla karşılaşmak her zaman gerçekleşmeyebilir. Bazen tekamül süreci doğru yönde ilerlemişse belki sonralara doğru ilginç bir Eros oku atılması vakası gerçekleşebilir.

İkiz ruhların buluşması kişide İlahi bir olay algısı yaratır ve oluşturduğu Çek'im nedeniyle her ikisi de etkileyicidir. İnsanın karşıtı tarafından aktarılan enerji, yoğunluk bir akışla onu tanımayı sağlayabilir. Kişi ikiz ruhuna çekilir ki bu, daha önce hissedilmişcazibelere benzemez. İkiz ruhların karşılaşması içsel eril -  dişil dengelenmezsini başlatabilir. Böylece sebep gerçekleşir ve içteki zıt kutuplar enerjik kaynaşmaya eğilim gösterirler.

İkiz ruhlar manyetik bir Çek'im etkisi hissederler, ardından bunu dengelerken uzaklaşıp, ruhsal karmaşa yaşayabilirler. Hep erkek ve kadın olarak ayrı cinsiyettedirler. Ruhsal bağları derindir. Yaşamda bir arada olmalarını zorlaştıracak durumlar mümkündür. Bu zorlamanın nedeni; kişinin bilincinde ruhani ve maddi olanın kaynaşması ile bloke olan enerjilerden de kurtuluşunu sağlamaktır. Böyle bireyler acılar hissedebilir  inanç kalıpları sarsılıp değişebilir, içinde tamamlanmamış dengeli kişinin ortaya çıkışı kolay olmayacak yapay mutluluklardan hoşlanmayacaktır. Bütünlüğünü keşfederken, dengeyi kurabilmesi önemlidir ve aslında bu durumun yaşanabilmesi de , karşılaşmanın kutsal ereği sayılabilir. Eğer birbirini bulanlar, şartlar yüzünden çekiyor ve ruh ikizinin derin duyguları varlaştırdığını keşfetmelerine rağmen yaşam süreci içinde bir araya gelemiyorlarsa, bunun diğer ilişki mesajı, manevi bir yükselme olanağı şeklinde tanımlanarak teselli bulmaya çalışılmalıdır.

                                                         Eş Ruhlar - Ruh Eşi

Bölünen ikiz ruhlar ayrı ikin, kendisini enerji olarak tamamlayacak bir ruhla karşılaşmıştır. Bu, ruh ikizleri gibi tam zıt değildir, karşı cins kutupsallığında ve benzer titreşimdedir. Birbirlerinde eksik olan fiziksel deneyimleri , enerjileri dıştan dengeye getirebilen, biri ruhsal, diğeri daha dışa dönük ve sosyal olan, aşkı Mutlu yaşayabilen ikilileri olabilirler.

Sonuçta birbirlerini dengeleyebilecek özellikleri bulunmalıdır, böylece enerjilerinin dingin hale getiren, karşılıklı huzur bulup, romantik aşkı yakalayan ve sonunda bir araya gelebilirlerse; sevgili, dost, eş, arkadaş ilişkişerini de kapsayan mükemmel ilişkiyi kurabilen insanlardan olacaklarıdır. Burada mühim olan sevmek ve o sevgi ile de, İlahi mesajlara varma yolunu bulma aşamalarını geçmektir. Onlar, ancak ruhsal titreşimleri aynı olan kişilerle huzurlu, bir aile veya birliktelik kurabilirler.

Aranmakla bulunmayan, beklenmeyen tesadüfleri gerektirebilen ve bir ruhsal olgunluk ödülü sayılması gereken tüm ruh eşi ve ruh ikizlerinin buluşmaların; öze yönelmeyi ve aşkı kutsal manaları ile deneyimlenmeyiz olası kılabilir.


Yorumlar: