Domino Falı

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
25.12.2015 14:34

Domino Falı

Eğer domino taşlarınız mevcut değil, Domino Falı için bir defa olmak üzere, yirmi sekiz kareden oluşan bir tablo çizmelisiniz veya hazırlamalısınız. Ancak var olan genel bir düşünceye göre bir insan sadece ayda bir defa Domino Falıyla geleceğini öğrenme imkânına sahiptir. Yani günde veya haftada bir iki defa Domino Falına bakılırsa bunun geleceği veya olacakları görebilme imkânından uzak olacağı ve cevapların anlamsız olacağı demektir.

Domino Falına Nasıl Bakılır?

Öncelikle Domino falına bakılacak olan kişi gözlerini kapattıktan sonra,  kurşun veya tükenmez kalem yardımı ile hazırlanan veya çizilen gizemli domino kartında bulunan yirmi sekiz kareden birini çizerek veya işaretleyerek domino falına bakılmaya başlanır. Ya da çizilen veya hazırlanan Domino Falına gerçek dominolar da olduğu gibi bir kereliğine mahsus üç adet kare işaretlenir veya çizilir ve diğer konularla ilgili olarak da aynı kurallar geçerlidir. Bu kurallar göz önüne alınmak şartıyla her ay domino falına bakılan kişinin Domino Falına bakılan diğer kişiler içinde, tutulan kayıtlara veya elde edilen bilgilerin sununda tutulan kişiyle ilgili ilginç bilgiler elde edilmiş olacaktır.

Ayrıca, Domino Falına bakılan bir kişi için bir seferde en az üç adet domino taşı ile sınırlı kalmalıdır. Ve bir tane domino taşı çekilip yorumlandıktan sonra,  işaretlenen veya çizili olan taraf alta getirilecek şekilde diğer domino taşlarıyla karıştırmalıdır ve böylece ikinci çekiliş bunlardan sonra yapılmalıdır. Eğer Domino Falına bakılan kişi aynı domino taşını ikinci defa çekerse, bu ilk çekiliştekinin bir onaylaması olarak yorumlanılıp değerlendirilmelidir. Bu şekilde aynı domino taşını iki defa çeken bir kimseye normal olarak üç çekiş hakkının dışında bir çekiş hakkı daha tanınması lazımdır. Ve böylece kişinin çizdiği veya işaretlediği kare oluşturulan veya tutulan listeye göre yorumlanıp değerlendirilir.


Yorumlar: