Demonoloji Şeytan Bilmi

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
02.12.2015 00:00

Demonoloji Şeytan Bilmi

Demonoloji, Şeytana ve onun iblislerine ait bilgilerin çalışılmasıdır. Bu ilim söz konusu olduğunda, Kutsal kitaplardaki tanımlamalar ve uyarılarla yola çıkılır. Çünkü Şeytan kavramı 4 kitapla birlikte başlamıştır. Bundan öncesi ise, doğa güçleri Tanrı ve Tanrıçalar dönemlerinde farklı isimlerin ve enerjilerin kol gezdiği, kadim inanış dizinlerinde aranmalıdır. Eskinin çoklu tanrılarından bazılarının adları da şeytan biliminde yer alır. 

Onların nasıl var olduğu, bilinç potansiyelleri, saldırıları, oyun ve işleri bir ilim halinde çalışır. Törensel büyünün bir formu olarak majisyen, şeytanları adlarıyla davet eder ve bu celp, bir anlaşmayı da gerektirir. Demonların kökenleri ve çoklu isimleri, hiyerarşik olarak Nasıl bir düzen içinde bulundukları incelenir. Bu işlerin sonucu olarak, bazen insanlarda görülen obsesyon - takıntı dediğimiz saplantılar veya posesyona olarak adlandırılan kötü güçlerce sahip olunma, ruhun ele geçirilmesi gibi istenmeyen hallerle Nasıl başa çıkılacağı da, yine Demonoloji alanının inceleme kapsamındadır. 

Bu büyü branşı, varlıklar üzerine çalışıp, sınıflandırılması esasına dayanır. Şeytanların güçlerinin kullanımı ve bu güçlerin, yeri geldiğinde Nasıl sınırlandırılacağı ile ilgilenir. Onların doğal özellikleri, nitelik ve sembolleri, Nasıl bağlanacakları, türemezlerdi üzerinde çalışılır. İnsana karşı olarak programlanmış varlıklara anlaşma yapılması esastır, böylece güçlerinin yönlendirilmesini sağlayan bir dal olarak da kullanıldığı olmuştur. Doğaüstü güçler Hakkı'nda bilgisi olmanın bir göstergesi olarak, Ortaçağ gizemlilerimin en önemli bilgi alanıdır. 

Geçmişte yayımlanan ve konuya ilişkin kitaplarda, gizemdiler ve Teoloji uzmanlarının üzerinde en çok durduğu konu, şeytanların hiyerarşisi, yani aşama düzenleriydi.

Demon, Hıristiyan literatüründe cin ve şeytan anlamında kullanılmış bir terim ve kökeni, eski Yunanca daki Daimon sözcüğü. Avrupa'da papazlar, bazı olaylarda hastanın vücuduna demonun girdiğini tespit etmiş ve bunu kovmak için şeytan çıkarma çalışmaları düzenlenmiştir. 

Ortaçağ'da teologların yanı sıra majisyenler de, demonları sınıflandırma işiyle uğraşmışlar. Demonoloji olarak terminolojik yerini bulmuş olan dal, ayrıca summon'lama, yeni yani cep ve onlarla telepatik bsğ kurma, güçlerinden büyülerde ve yaşamda yararlanma gibi pragmatik hedeflerde güder. Aslında birçok Demon ismi, dinler öncesi tanrılara aittir. Dilleri Enochian-Enokyan olarak bilinir ve bunun anahtar duaları yine bu dilde okunur, Aslı, eski Sümerler'in bilgilerine de dayanır. 

Şeytan ve Cinler, hizmetkarları olan bazı insanlar tarafından her ne kadar ışık meleği gibi tanıtılmaya çalışılsa da, Demonoloji onların doğasını anlatır. Kötülüğün doğası ve işleyişini, gereği kadar bilmek koruma için zorunludur. 

Demonların hiyerarşik sıralamaları çeşitli otoritelerce son derece tartışmalı bir konu olagelmiştir. Büyücülüğe kışkırtan, ermişliğe veya azizline özendiren veya Aziz'lere dil uzattıran, uykusundaki insana kronik karabasanlar gördüren, sapıklığa ayartan, şehvete boyun eğdiren, hasar verdiren, poltergeist - tekinsin ev  fenomenleriyle ortaya çıkabilen, yazgı ve kaderi aşırı zorlamak için başkaldıran türleri vardır.


Yorumlar: