Asalar

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
04.09.2016 06:36

Asalar

Merhaba sayın Fal Deryası okuyucuları, uzun zamandır yeni yazılar yazamadık. Bugünden itibaren tekrar yazılarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Bu küçük örneği biraz değiştirip, Asa (Wand), Uçan Süpürge veya Büyülü Yüzük hakkındaki gizemlerin bir kısmını da majisyenin iradesinin güçlenmiş hali olarak idrak etmemiz mümkündür. Bu konuda bizim aklımıza ilk gelen, Harry Potter sinema filmi serilerinden verebileceğimiz ve dikkatinizi çekmek istediğimiz bir örnek olabilir.

Asaların, filmdeki büyü öğrenen çocukların yanlarında taşıdıkları özel eşyalarıdır ve yalnız kendi asalarını kullanırlar, bir diğerinin asası öbüründe işe yaramayabilir. Aslında asanın gücünü arttırmak için yapılan her şey birinci derecede önem taşımaz. İster özel bir günde, özel bir ağaçtan veya değerli bir taştan yontulmuş olsun, isterse uygun tılsımlarla tasarlanıp desenlenmiş olsun veya yapım aşamasında büyülü dualar okunmuş, uygun ay ve yıldız zamanları beklenmiş olsun; tüm bu şartlar asanın gücünü arttırmak için yan etkenler olarak kalacaktır.

Asa'nın esas gücü, çocukların eğitiminin derinliğinde saklıdır. Çocukların her biri başlarda asalarını acemice kullanır ve gücün ise, sihirli sözcüklerde saklı olduğunu bilinçaltlarında ister istemez düşünürler. Her ne kadar temelde gücün kendilerinde ve iradelerinin kuvvetiyle oluşması gerektiğini bilseler de, bilinçaltlarından kaynaklanan bu yanılgı hepsinde mevcuttur.

Oysa elbette ki, Asa; majisyen için, yalnızca düşünceyi ve iradeyi kendinde bir fokus noktası gibi toplamaya yarayan bir unsur. Büyülü sözcükler ise, meditatif bir unsur olarak irdelenmelidir. Asıl güç; düşünce gücünün, imgeleme potansiyelinin ve iradenin bir arada kullanılıp yoğun etki yaratmasıyla ortaya çıkacaktır. Özetle "GÜÇ" kişide başlar ve biter. Diğer nedenlerse, tümüyle olaya eşlik eden katalizörlerdir.

Musa peygamber, kavmi için su ararken, kendine ulaşan bir vahiy ile Asa'sını taşa vurur ve buradan oniki pınar fışkırır. Bazı asaların belirli dalgaboyunda frekanslar yayınlayabilmesi mümkündür. Ses bir güçtür ve sonik titreşim kullanımı çok eskilerin gizli bilgilerindendir. Mısırlı rahiplerin Maht-Heru denilen Güç Sözcükler, büyük enerjileri toplamış özel söz kalıplarıydı. Onların granit blokları bu ses gruplarının zikri ile hareket ettirdiği gibi, Eski Babil'de sesin ağır blokları kaldırmak için kullanıldığı söylenir. Eskilerin majik asaları fırtınalar çıkarabilen ve yer çekimini yenebilen özelliklere de sahipti.

Asaların tepesinde bazı özel taşlar da kullanılırdı, bunlar enerjiyi asaya toplayıp yayma görevi yapardı. Birçok uygarlığın kabartma, heykel ve resimlerinde görülen asa, ezoterizmde her şeye uzanabilen belirli bir etki gücünü sembolize etmekle beraber, manyetik etkilere de yön verebilir. Hemen belirtmek gerekirse; psişik enerjilerin rolü olmadan yine bir işe yaramayacaktır. Her ne kadar tılsım denilen dua kelime sayı şekli grupları ve özel işlemden geçen enerji taşları bile kullanılsa da, gücün etkisini büyüten şey düşünceyi yoğunlaştırma yeteneğidir.

Thot'un asası, spiral biçimde iki yılanın sarılı olduğu bir asa. Diğer tüm Mısır tanrıları ve tanrıçaları da ellerinde asaları olmadan görmek mümkün değil. Asalar aynı zamanda peygamberler, gizemciler, tarikat liderleri, krallar, rahipler ve askeri otoriterlerde de kullanılır.

Gerçek maji, istekler için değil, ona buna sahip olmak, şunu bunu etkisi altında tutmak ve tahrib etmek için değil, sadece; insanın zihin potansiyelini, ruh gücünü anlaması, kesinlikle iradesini sınaması içindir. Saf güce bağıl olarak işlemesi esastır. Simya da da, önemli olan altın elde etmek değil, doğanın elementlerin hal bilgisinin deneyimlenmesi ve unsurların kullanım amaçlarına varabilmektir.

Bu yollarla doğanın büyüsü, gizemi ve sırrına ermek hedeflenir. Ancak başarı insana nasıl gelecektir diye de düşünmeliyiz. Öncelikle ve önemli olarak bilmeliyiz ki; başarı, insanın kendisini kendinde yok etmesi, önemleri kaldırmasının sonucu olarak ona gelecektir. Sonunda bu yolla Saf Maji'ye ulaşır. Tabi, her yüksek maji sahibi olduğunu iddia eden kimse bu aşamayı fark etmiştir diyemeyiz. Gerçekte, birçok aykırı yeniçağ okültisti vardır, bazı düşmüş gizli cemiyet mensupları da, eskilerin yoluna yaklaşamaz ve kendilerine bile yararı bulunamaz haldedir.

Sahtekarlık her zaman var olagelmiştir elbette. Ritüelleri gelişim yerine, bedensel araç olarak kullanmaya kalkışan bazı gizli toplulukların sapkınlaştıkları gerçek. Bunlar, bir ritüeli alıp değiştirir ve kendilerine göre uyarlayıp, yeni gelenlere de uygulatabilirler. Bu eylem, açık bir tuzak hali aslında bilmektedir, sadece itiraf etmek istemezler. "-Ben şu ritüeli uygulayarak şu aşamaya geleceğim, şöyle gelişeceğim" değil; "- Aslında biz karşılıklı ve birbirimizi kandırarak, yanlış dürtülere hizmet için buradayız" gerçeği ile yaşamayı seçerler.


Yorumlar: