Angeloji Bilimi - Melek Bilimi

Fal Deryası'ndaki büyük yeniliğe 1 vade kaldı..!
26.11.2015 01:25

Angeloji Bilimi - Melek Bilimi

İnsan, özünde, ilahi adların kutsal anlamlarını barındıran bir Nur taşır. Şerefli bir tuh olsa da, dünyada iken nefsine boyun eğebilir, iyi ya da kötüye dönüşme potansiyeline sahiptir.

Oysa melekler, böylesi bir çekim yaşamazlar. Melekler hakkında araştırma yapan ilahiyatçılar, kutsal kitaplardan yararlanırlar. Melekler, belli bir programa bağlı olarak varlık gösterirler, iradeleri olabilir ama nefisleri yoktur. Cinsiyetleri, zaman kavramları yoktur, yemezler ve içmezler. İtaatsizlik etmeleri söz konusu değildir.

Bu nedenle, Hristayan inanışında bazen düşmüş meleklerden, kara meleklerden söz edilsede, bu, mantıksal olarak olmaması gereken bir durum. Dönüşerek düşmeleri mümkün olmaz. Ancak bu türdeki hizmetliler, başka bir isimle anılırlar ve düşmüş melek olarak tanımlanmamaları daha uygun olması gerekir. 

Melekler nurdan, cinler, alevli bir ateşten yaratışmışlardır. Kehf suresinde şeytan; cinlerden olarak tanımlanır. Önce Azazel, sonra iblis adını alır. Bu bilgiye göre, onun meleklerden olmaması ve cin olarak meleklerden farklı bir konumda görülmesi doğaldır.

İncil de melekler, kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet için gönderilen görevli ruhlar olarakta tanımlanmışlardır. İslam da, meleklerin Allah'ın emirlerini uygulamakla görevli, Nurdan yaratılmış varlıklar olduğuna inanılır. Melekler insanlardan, kendilerine cüzi irade verilmemiş olmaları yönünden ayrılırlar, zikir ederler, programa bağlı oldukları ilahi Esma'nın tasarrufu ile görevi yerine getirirlerken, sürekli olarak bu isimlerle hizmet ederler.

Allah'ın kutsal isimleri sayısızdır ve meleklerin her biri, zikir etmekte bulunduğu Esmaların soniği ile, atomların iç tınısına benzer. Belli frekanslarda zikri, hep düşündüğün ve ifade etmek istediğim gibi, tıpkı mekanı ayakta tutan atom içi güçlerin görevine benzer sabit bir program ve düzenle yürütürler. 

Meleklerin hiyerarşisini İslami inanış çerçevesinde incelersek;

Vahi meleğinin özel adı Cebrail'dir. Mikail, kainattaki olayların, yaratıkların rızıklarının idaresi ile görevlidir. İsrafil için sura üfleyeceğinin haberi verilir, hayata verme ile ilgili emirleri uygular. Azrail, eceli gelenin ruhunu teslim alandır. Kiramen Katibin melekleri insanın sağ ve solunda görevleri iki hafıza meleğinin adıdır. Mukarrebun melekleri illuyyun ve kerubiyun olarakta anılırlar. Hristiyan inanışında da vardırlar. Allah'a çok yakın şerefli bir mevkide bulunurlar. Hamele-i Arş melekleri Arş'ı taşıyan meleklerdir. Rabbi hamd ile tesbih ederler. Münker ve Nekir ise, ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. Cünd-ü Sübhani, kulak hırsızlığı yapan, yada şerleri ile, semadaki meleklere ilişen cinleri ve şeytanları taşlayan meleklerdir. Hamele-i Mümtessil, tabiat kanunlarını uygulayıcı, taşıyıcı, temsil edici meleklerdir. İbad-ı Müsebbih, Hakk-ı sürekli tesbih eden meleklerdir. Melaike-i Müekkel, dağlar gibi şuursuz varlıkların bile, zikrettikleri ve şuursuz varlıkların tesbihlerini, onların namına hakka taktim ettiği bildirilen meleklerdir.

Yunanca Angelos - Haberci anlamını taşıyan melek kelimesi Semavi dinlerin içinde yer alan melek sözcüğü Surh kentinin tanrısı olarak "Melk-Kart"; Süryanilerde ve İbranilerde Molek ve Moleke; Araplarda Melek, Melaikedir. Zohar'a göre melekler "Moleke" doğa - kuvvetlerinden başka birşey değildir. Shekinah Kabala da en saygın meleklerden birisidir. İbranilerde ve hristiyanlarda Baş melekler "Archangels"; Mikael - Rafael - Gabriel - Souriel, katolik inancında ise, Michael, Gabriel, Rafael, Uriel isimleri ile anılırlar. 

"Sayısı en çok mahluk melekledir. Bunların sayılarını Allah'u Tealadan başkası bilemez. Göklerde, meleklerin ibadet etmedikleri boş bir yer yoktur. Göklerin her bir yeri, rüküda veya secdede olan meleklerle doludur. Göklerde, yerlerde, otlarda, yıldızlarda, canlılarda, cansızlarda, yağmur damlalarında, ağaç yapraklarında, her harekette, her şeyde meleklerin vazifeleri vardır. Her yerde Allah'u Teala'nın emirlerini yaparlar." (Mevlana Halid-i Bağdadi)

Örneğin havas kitaplarında belirtildiği; El Nur İsm-i Şerifinin hizmet meleği Hz. Hehtiyail'dir. Bu meleğin buyruğunda dört kumandan vardır ve her biride Nur isminin adedi olan 256 sayısına bağlı olarak 256 tane melaikeden oluşan, 256 melaike sırasına kumanda ederler. Dört kumandanın her biri 256*256 = 65536 meleğe ve toplam olarak 65536*4 =262144 meleğe kumanda eder.

"İstediğini ileri geçiren, öne alan" anlamında ki Ya Mukaddim İsm-i şerifenin adedi 184, saati Zühal'dir. Bu adın hizmet meleği Hz. K'Yail'dir. Bu kerametli meleğin buyduğu altında 4 kumandan melaike bulunduğu, her birinin 80 melekten oluşan 184 melaike sırasına kumanda ettiği bildirilir. Bu adın zikri ile meşgul olan ve özel dualarını birlikte okuyan kimseye adı açıklanan hizmet meleği inerek hacetini yerine getirebilir, böylece duasına hicabette bulunabilir. Elbette 99 Esma-ül Hüsna'nın ayrı özellikleri, işlevleri, duaları sayısal adetleri bulunuz, özel adları ile hacet meleklerinin davetleri ve görevleri de havas kitaplarında ayrıntıları ile verilir. 


Yorumlar: